Забезпечення соціально-психологічного супроводу в реалізації допрофільного та профільного навчання в закладах освіти та в умовах інклюзії


Психологічний супровід професійного визначення здобувачів освіти з особливими потребами (М.Сосновська)

Психологічний супровід профільного навчання (К. Сухоручко)

ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ СУПРОВОДУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ (В. Демешкевич)

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СУПРОВОДУ  ДИТИНИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ (Л. Тимощук)

Забезпечення соціально-психологічного супроводу в реалізації допрофільного та профільного навчання в закладі (О. Шевченко)

Забезпечення соціально-психологічного супроводу  реалізації допрофільного та профільного навчання в закладах освіти (Н. Пономаренко)

Соціально-психологічний супровід формування профільної компетентності у вихованців позашкільного закладу (М. Курбан)

Соціально-психологічний супровід професійного самовдосконалення особистості учня в реалізації допрофільного та профільного навчання в закладах освіти (А. Краузе)

Забезпечення соціально-психологічного супроводу в реалізації професійного самовизначення старшокласників в закладах освіти (Л. Ланчуковська)

Підтримка творчого самовияву дітей з інвалідністю як основа формування самостійної, конкурентоспроможної особистості (А. Гага)

Забезпечення соціально – психологічного супроводув реалізації  до профільного та профільного навчання  в спеціальному закладі освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями (В. Гериш)

Образотворче мистецтво як основа формування та розвитку творчих здібностей учнів 5-7 класів (О. Гетман)

Наступність в роботі початкової та середньої ланки в реалізації  до профільного  навчання в роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями (А. Стародубцов)

Логопедична допомога як складова забезпечення соціально-психологічного  супроводу дітей з особливими освітніми потребами в реалізації допрофільного та профільного навчання в закладах освіти та в умовах інклюзії (А .Собко)

Формування профільної компетентності вихованців в позакласній та позашкільній роботі закладів освіти (О.Краснюк)