Формування профільної компетентності вихованців в позакласній та позашкільній роботі закладів освіти


ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАНЦІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ ТА ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ (Л. Шкатула)

Формування профільної компетентності в роботі закладу позашкільної освіти (О. Сергєєва)

Формування базових компетентностей, зокрема комунікативної, у вихованців позашкільних навчальних закладів у гуртках гуманітарного  напрямку на прикладі інтелектуальних гуртків (І. Рибалка)

Формування профільної компетентності вихованців у позашкільній роботі закладу (В. Пташинська)

Формування профільної компетентності вихованців в позакласній та позашкільній роботі закладів освіти (А.Русул)

Формування профільної компетентності вихованців у позашкільній роботі (Л. Бачевська)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в умовах закладу позашкільної освіти (Л. Коваленко)

Впровадження компетентнісного підходу в навчальний процесс профільного позашкільного закладу (С.Бондаренко)

Формування профільної компетентності вихованців  в позакласній та позашкільній роботі закладів освіти (Т.Кондратенко)

Виховання творчої особистості шляхом залучнення до народних промислів (Н. Пономаренко)

Формування профільної компетентності вихованців в позакласній та позашкільній роботі закладів освіти (І. Жиган)

Формування здоров’язбережувальної компетентності вихованців у гуртках спортивного напряму (К. Пузирьова)