Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти педагогами освітніх галузей


Формування профільної компетентності вихованців в позакласній та позашкільній роботі з української мови та літератури (І. Беценко)

Забезпечення до профільної та профільної освіти засобами навчальної літератури (К. Демешко)

Проблеми організації профільного навчання зарубіжної літератури в умовах сучасної школи (О. Аброскіна)

Реалізація профільного та допрофільного навчання педагогами закладу з предмету «Українська мова» (Ю.Конопат)

Підліткова література у сучасній школі  (на прикладі роману Д. В. Джонс «Чарівний замок Хаула») (С. Тіхоненко)

ПАЛІТРА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА  (Н. Дуняшенко)

Система роботи над текстами на уроках української мови та літератури як шлях підготовки майбутніх філологів (К. Хомутовська)

Реалізація профільного та допрофільного навчання  в закладах освіти педагогами освітніх галузей (М. Мірошніченко)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти педагогами української мови та літератури (Т. Мусянович)

Наступність в роботі початкової та середньої ланки в реалізації допрофільного навчання (Н. Писанко)

Наступність в роботі початкової та середньої ланки в реалізації допрофільного навчання (В. Максименко)

Реалізація засад профільного навчання в процесі викладання української мови в старшій школі (Г. Стьопіна)

Реалізація профільного навчання в основній та старшій школі (Л. Окольнича)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти на уроках зарубіжної літератури (В.Білих)

Забезпечення допрофільної та профільної освіти засобами навчальної літератури (О. Вендюк)

Використання додатків Google на уроках української мови та літератури у  профільній школі на компетентнісній основі (А. Нікішаєва)

Формування творчих здібностей як продукт саморуху, самостійного розкриття закономірностей і зв’язків між предметами і явищами на уроках зарубіжної літератури (Н. Павленко)

Профільне навчання: творче сьогодення , погляд у майбутнє (О. Різаненко)

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ –ВАЖЛИВОГО КОМПОНЕНТУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ (Н. Романовська)

Формування творчих компетентностей в учнів на уроках української мови та літератури в профільній школі (О. Стародубцова)

Реалізація профільного і допрофільного навчання на уроках української мови та літератури (Т. Стоцька)

Розвиток критичного мислення в аспекті профільного та допрофільного навчання в загальноосвітній школі (В. Ткаченко)

Особливості розвитку профільного навчання української мови (О. Кравченко)

Використання  навчальних  текстів  як  опори  при  вивченні  мовних тем (Н. Котляренко)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти педагогами освітніх галузей (О. Федоренко)

Наступність в роботі початкової та середньої ланки в реалізації допрофільного навчання (Н. Матющенко)

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Роль і місце активних методів навчання в розвитку розумової діяльності учнів (Н. Нагорна)

Механізм реалізації допрофільного навчання в закладах загальної середньої освіти (І. Решетняк)

Формування комунікативної компетенції учнів в допрофільному навчанні за допомогою інтерактивних вправ на уроках англійської мови на середньому етапі навчання (М. Нестерова)

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФІЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ (О. Наумець)

Реалізація профільного та допрофільного навчання  вчителями іноземних мов (С. Попелівська)

Профільне навчання як засіб підвищення якості освіти в Україні та світі (К. Ворона)

Профільна школа – простір освітніх можливостей (Н. Пилипишина)

Реалізація допрофільного навчання під час проведення STEM уроків (Г. Чижик)

Профільне та до профільне  навчання учнів засобами англійської мови в закладах загальної середньої освіти (Г. Бутерус-Гаврилова)

Реалізація профільного та допрофільного навчання при вивченні іноземної мови в ЗНЗ (В. Нетус)

Реалізація профільного навчання в основній та старшій школі (Т. Галкіна)

Формування профільної компетенції учнів у позакласній роботі закладів освіти (О. Бережко)

Реалізація профільного та допрофільного навчання  в закладах освіти педагогами освітніх галузей (А. Ткаченко)

Викладання англійської мови у класах економічного профілю (Ю. Віхтоденко)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ЗМІСТУ ОСВІТИ СЕРЕДНЬОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЇЇ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ (Т. Короленко)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти педагогами освітніх галузей (Н. Іщенко)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти (Т. Цимбал)

Реалізація профільного та до профільного навчання в закладах освіти (О. Десяткіна)

Міжпредметні зв’язки на уроках іноземної мови як один із засобів реалізації профільного навчання в загальній середній школі (О. Олалейе)

Подолання деструктивної мовної інтерференції при навчанні англійської та французької мови в профільних філологічних класах (Г.Патлач)

Реалізація  допрофільного навчання на уроках фізики (О. Дигас)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти вчителями фізики і математики (Л.Левкуліч)

Реалізація принципів прикладної спрямованості шкільного курсу математики в системі профільного навчання (Н. Патріман)

Реалізація профільного та до профільного навчання в закладах освіти педагогами освітніх галузей (О.Починок)

Реалізація профільного  навчання.  Методичні аспекти розв’язування конкурсних теоретико-числових задач у класах з поглибленим вивченням математики (Л. Ізюмченко)

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО ТА ДОПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ПЕДАГОГАМИ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ (О. Стрекаловська)

ВИКОРИСТАННЯ ДИВЕРГЕНТНИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ (В. Вдовенко)

Реалізація профільного та допрофільного  навчання в закладах освіти вчителями математики (І. Шило)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти педагогами освітніх галузей (Л.Чоповська)

Якісна реалізація допрофільної підготовки – успіх організації профільного навчання з хімії (В. Баланенко)

Профільне навчання  на уроках технології в старшій школі (О. Горобець)

Реалізація  профільного навчання - новітній вектор освіти (Л. Куроп’ятник)

Реалізація допрофільного та профільного навчання  на уроках хімії та біології (І. Макаренко)

Формування хімічних знань, умінь та навичок у школярів в умовах допрофільної диференціації (Н. Олійник)

Впровадження допрофільного та профільного навчання на уроках хімії як шлях поліпшення якості освіти (О.Стрюкова)

Використання інноваційних комп’ютерних технологій на уроках географії (А. Чумак)

Реалізація профільного та до профільного навчання в закладах освіти педагогами освітніх галузей (Я. Холіна)

Реалізація допрофільної підготовки в закладах освіти педагогами суспільствознавчих дисциплін (Н. Борщевська)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти педагогами освітніх галузей (Р. Губенко)

Реалізація профільного та допрофільного навчання на уроках історії (О. Василенко)

Допрофільне навчання інформатики в Новій українській школі у контексті реалізації Нового закону про освіту (Т. Прядун)

Реалізація наступності у навчанні інформатики учнів початкової та базової школи на допрофільному етапі (Я. Подолян)

Реалізація допрофільного навчання при викладення інформатики (А. Швець)

Реалізація допрофільного та профільного викладання інформатики в школі (О .Бондаренко)

Впровадження профільної спортивної освіти в старшій школі (В. Пузир)

Образотворче мистецтво як основа формування та розвитку творчих здібностей учнів 5-7 класів

(О. Гетман)

Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти на уроках трудового навчання (Н. Яковлева)

Технології особистісно-орієнтованого навчання в контексті формування цінностей особистого розвитку і гуманізму на уроках англійської мови в умовах профільного навчання в основній та старшій школі (В. Касьяненко) 

Аспекти впровадження військово-спортивного напрямку освіти  в допрофільних і профільних класах (В. Андрійченко)